Wyniki wyborów samorządowych 2014

KozakM-116 listopada 2014 r. wybraliśmy nowe władze samorządowe na kolejne cztery lata. Nazwisko osoby, która będzie reprezentować naszą miejscowość w Radzie Gminy, już znamy. Nowa radna to Mariola Kozak. Nazwisko wójta poznamy dopiero najwcześniej późnym wieczorem 30 listopada br.

Tegoroczne wybory samorządowe odbyły się w niedzielę 16 listopada w godzinach 7.00-21.00. Wybieraliśmy wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz radnych – gminnych, powiatowych i do sejmiku wojewódzkiego.

Karty do głosowania miały cztery różne kolory: różowe – na burmistrza lub wójta, białe – na radnego rady gminy, żółta – na radnego do rady powiatu, niebieska – na radnego do sejmiku wojewódzkiego. Wszystkie karty miały format A4. Karty różowe i białe były pojedyncze, karty żółte i niebieskie były zszyte w formie brulionów. Nazwiska kandydatów na wójtów, burmistrzów i radnych gminnych były ujęte na jednej karcie w kolejności alfabetycznej. Inaczej było w przypadku kandydatów na radnych do powiatu i sejmiku. Tam, kolejne strony brulionu zajmowały komitety wyborcze, według wylosowanej numeracji. Wyborca musiał najpierw wybrać odpowiednią listę (komitet wyborczy lub partię) i dopiero wówczas nazwisko popieranej osoby. Niestety, generalnie w skali kraju, w kartach „brulionowych” zanotowano duży odsetek głosów nieważnych. Przeważnie wyborcy stawiali znaki „X” przy nazwiskach kandydatów z różnych list. Dodam, że poza ogólnie dostępnymi informacjami o sposobie głosowania, na każdej karcie opisany był sposób oddania ważnego głosu.

Gmina Kłodzko podzielona została na 15 obwodów wyborczych. W każdym obwodzie wybierano jednego kandydata do rady gminy. Ponadto wyborcy oddawali swoje głosy na kandydata na wójta oraz na kandydatów do rady powiatu i sejmiku wojewódzkiego. W Żelaźnie uprawnione do głosowania były 952 osoby. Głosowało 385 osób – ok. 40%. Wszystkie karty wyjęte z urny były ważne.

Wybory do Rady Gminy Kłodzko:

W obwodzie nr 6, obejmującym Żelazno i Marcinów, zgłoszono trzy osoby kandydujące do Rady Gminy Kłodzko. 15 głosów było nieważnych. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów:

 • Kozak Mariola – 244
 • Świniańska Sylwia – 42
 • Zajączkowski Piotr – 84
KozakM-1
Mariola Kozak – radna na kolejną kadencję

Wybory wójta gminy Kłodzko:

11 głosów było nieważnych. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów:

 • Czuba-Kowal Katarzyna – 36
 • Longawa Stanisław – 188
 • Mazurkiewicz Marek – 11
 • Niebieszczański Ryszard – 139

W całej gminie poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów:

 • Czuba-Kowal Katarzyna – 825
 • Longawa Stanisław – 2903
 • Mazurkiewicz Marek – 379
 • Niebieszczański Ryszard – 2042

W związku z tym, że w skali gminy żaden z kandydatów nie przekroczył wymaganego progu 50% (+1), w niedzielę 30 listopada br. odbędzie się druga tura wyborów na wójta gminy Kłodzko. Zmierzą się w niej Stanisław Longawa i Ryszard Niebieszczański.

Wybory do Rady Powiatu Kłodzkiego:

(Okręg nr 5: gmina Kłodzko, miasto Polanica-Zdrój – liczba mandatów 4)

W wyborach do rady powiatu podziału mandatów dokonuje się proporcjonalnie do łącznej liczby ważnie oddanych głosów na kandydatów danej listy. W podziale uczestniczą listy kandydatów tych komitetów wyborczych, na których listy w skali powiatu oddano co najmniej 5% ważnie oddanych głosów.

84 głosy były nieważne. Poszczególne listy otrzymały następującą liczbę głosów:

 • Lista nr 3: KW Prawo i Sprawiedliwość – 55 głosów
 • Lista nr 4: KW Platforma Obywatelska RP – 21 głosów
 • Lista nr 6: KW SLD Lewica Razem – 13 głosów
 • Lista nr 7: KW Nowa Prawica – 5 głosów
 • Lista nr 12: KWW „Rozwój i Partnerstwo” – 138 głosów
 • Lista nr 13: KWW Porozumienie Samorządowe Ziemi Kłodzkiej – 69 głosów

Wybory do sejmiku województwa dolnośląskiego:

(Okręg nr 3: powiat grodzki Wałbrzych, powiaty ziemskie dzierżoniowski, kłodzki, świdnicki, wałbrzyski, ząbkowicki – liczba mandatów 8)

Wybory do sejmiku wojewódzkiego odbywają się w systemie proporcjonalnym. Mandaty będą podzielone między listy kandydatów proporcjonalnie do liczby ważnych głosów oddanych na listy (metoda d’Hondta). Mandaty podzielą komitety, które przekroczyły 5-procentowy próg wyborczy.

87 głosów było nieważnych. Poszczególne listy otrzymały następującą liczbę głosów:

 • Lista nr 1: KW PSL – 164 głosy
 • Lista nr 3: KW Prawo i Sprawiedliwość – 49 głosów
 • Lista nr 4: KW Platforma Obywatelska RP – 39 głosów
 • Lista nr 5: KW Ruch Narodowy – 2 głosy
 • Lista nr 6: KWW SLD Lewica Razem – 15 głosów
 • Lista nr 7: KW Nowa Prawica – 12 głosów
 • Lista nr 8: KW Narodowego Odrodzenia Polski – 1 głos
 • Lista nr 9: KWW Bezpartyjni Samorządowcy – 10 głosów
 • Lista nr 10: KW Twój Ruch – 6 głosów

Skład nowej Rady Gminy Kłodzko:

Zbigniew Tur, Daniela Tur, Jerzy Lis, Halina Witos, Marcin Bednarz, Mariola Kozak, Wanda Piotrowska, Grzegorz Żytyński, Marta Brogowska, Mariola Nakwasińska, Teresa Biel-Lutosławska, Jacek Suchoń, Łucja Mądro, Mariusz Jastrzębski, Jan Winnicki.

Nieoficjalne wyniki wyborów do Rady Powiatu Kłodzkiego:

KKW SLD Lewica Razem

Adam Łącki

Kazimierz Drożdż

Janusz Charczuk

KWW Platforma Obywatelska

Maciej Awiżeń

Michał Piszko

Waldemar Bicz

Renata Wolan-Niemczyk

Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk

Wojciech Kołodziej

Robert Duma

Dariusz Kłonowski

Jerzy Król

Longin Marzyński

Maria Teresa Dukat-Krzonkalla

KWW Rozwój i Partnerstwo

Barbara Siemczonek

Ryszard Niebieszczański

KWW Porozumienie Samorządowe Ziemi Kłodzkiej

Stanisław Longawa

Renata Dudek

Piotr Marchewka

KW Prawo i Sprawiedliwość

Dec Jerzy

Walaszczyk Joanna

Szwed Aleksander

Październiak Teresa

Dziewiecka Maria

Bubińska Kamilla

Górniak Maria

Kamiński Stanisław

Kołt Józef

Konefał Amanda

reklama:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Rozwiąż równanie: *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.